Capaciteit Indicat geurfilter

De filters hebben een ideaal werkgebied dat afhankelijk is van de luchtstroom dat door het filter gevoerd wordt. Deze luchtstroom (debiet) mag niet te laag zijn maar ook zeker niet te hoog. In de onderstaande tabel is af te lezen in welke situatie u moet kiezen voor het Indicat-400 of Indicat-1000 geurfilter.l/min staat voor liter per minuut. Dit is om te rekenen naar m3/uur door dit getal te vermenigvuldigen met 0,06.Het 'debiet ontluchting' (x-as) staat voor de hoeveelheid lucht dat het systeem via het filter verlaat. In de meeste gevallen is dit hetzelfde als de maximale hoeveelheid afvalwater dat per minuut het systeem binnenkomt. Bijvoorbeeld de som van een toiletspoeling, badkamerwater en keukenwater dat maximaal per minuut de vuilwatertank ingepompt wordt.

Het 'debiet beluchting' (y-as) staat voor de hoeveelheid lucht dat via het filter wordt aangezogen wanneer de tank bijvoorbeeld geleegd wordt door een externe pomp. Omdat het filter een bepaalde inwendige weerstand heeft zitten er grenzen aan de beluchting om het imploderen van de tank te voorkomen.

De standtijd (levensduur) van geurfilters hangt sterk samen met het type afvalwater, omgevingsfactoren (temperatuur), verblijftijden van het afvalwater, wijze waarop afvalwater behandeld wordt (onbehandeld afvalwater zal ook uit zichzelf van samenstelling veranderen en voor gasvorming zorgen) en de volume-hoeveelheid van te ontluchten gassen.

Hoewel de standtijd van de filters afhankelijk is van de bovengenoemde factoren is wel aan te geven wat de gemiddelde standtijd van de filters zal zijn uitgaande van een gestandaardiseerde situatie. Hierbij wordt uitgegaan van Inwoner-Equivalenten (I.E). I.E staat voor de gemiddelde hoeveelheid afvalwater van gemiddelde samenstelling geproduceerd door één persoon per dag.

De Indicat-400 filters hebben een capaciteit van ~ 55 I.E., de Indicat-1000 filters een capaciteit van ~ 175 I.E.